Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Hyra ut i andra hand

Bo tillfälligt någon annanstans? Då kan du söka tillstånd att hyra ut din bostad.

Ung manlig student sitter i en kuddhörna i ett fönster med böcker runt omkring sig.

Sök tillstånd först

Bott i minst 12 månader

Om du bott i din lägenhet minst 12 månader och tillfälligt behöver någon annanstans kan du ansöka om att få hyra ut din bostad i andra hand under ett (1) år. Vissa möjligheter finns att förlänga uthyrningen med ytterligare ett (1) år, till exempel om du har pågående studier.

Här hittar du ansökningsblanketten som ska fyllas i och skickas till Nyköpingshem minst en (1) månad innan du låter någon annan flytta in. 

Varje ansökan bedöms enskilt och generellt tillstånd lämnas inte, men det här är normalt godtagbara skäl till andrahandsuthyrning:

  • Arbete och studier
    Vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, minst fem mil från bostaden
  • Vård
    Vid tillfällig vård för ålder eller sjukdom
  • Nya familjeförhållanden
    För att provbo med ny partner

Du ansvarar för din lägenhet

Det är alltid du som har kontraktet i första hand som är ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende. Du är också ansvarig för att hyran kommer in i tid. Det blir ingen skillnad mot tidigare i ditt hyresförhållande gentemot Nyköpingshem. 

Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar du som hyr i första hand att bli uppsagd.

Hur mycket får jag ta ut i hyra?

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara betala för dina egna kostnader.

Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Otillåten andrahandsuthyrning 

Straffbart

Du får inte hyra ut din lägenhet utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du gör det riskerar du att omedelbart bli av med kontraktet och till och med ställas inför rätta.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Det är brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket vid flytt.