Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Nyköpingshems ägardirektiv

Massmedias rapportering kring Nyköpings nya ägardirektiv kan ha skapat oro hos Nyköpingshems hyresgäster. Därför vill vi förklara vad ägardirektivet innebär och lugna dig som undrar om de påverkar dig.

Det nya i ägardirektiven

Tillåtelse att bygga & sälja bostadsrätter i separat bolag

Det nya i ägardirektiven är att Nyköpingshem nu tillåts att bygga samt sälja bostadsrätter och om bolaget gör det, ska det ske i ett separat bildat bolag. Tanken med ägardirektivet är att skapa en variation av upplåtelseformer i bostadsområden och att blandade upplåtelseformer ska motverka segregation.

Ombildning som ökar integration 

När det gäller ombildning till bostadsrätt i Nyköpingshems befintliga hyresrättsbestånd har det alltid varit möjligt. Det är inget nytt. Det som är nytt är att om hyresgäster på eget initiativ bildar en bostadsrättsförening och frågar bolaget om att få köpa loss sin fastighet ska det med det nya ägardirektivet, förutom det som gällde tidigare – att det ska vara affärsmässigt intressant för Nyköpingshem, nu även värderas utifrån integrations-/segregationsperspektiv. Det vill säga – för att Nyköpingshem ska sälja befintliga fastigheter krävs dels att det är en bra affär, dels att det motverkar segregation/ökar integration. Att det skapar en mix av boendeformer - om det inte redan finns i området.

Nyköpingshems styrelse är beslutande organ

Det är Nyköpingshems styrelse som beslutar om något av det här ska ske, oavsett om det ska byggas nytt eller om en nybildad bostadsrättsförening ska få möjlighet att köpa sin fastighet. Det är inte ett beslut som tas av Nyköpings kommun. Det kommunen som ägare av Nyköpingshem ska och kan göra är att ge ägardirektiv. I det nya ägardirektivet anges ägarens inriktning med att Nyköpingshems styrelse i sina beslut ska väga in inte bara affärsmässiga villkor utan även om en nybyggnation eller ett förslag till ombildning stödjer integration och minskar segregation.

Det här är något att vara stolta över som Nyköpingsbor. En kommun som tar ansvar i en viktig samhällsfråga och har ett bostadsbolag som dem ger möjlighet att genomföra det.

Till de som känner sig oroliga för sin hyresbostad – Nyköpingshem har respekt för oron. För att beskriva varför ni inte bör vara oroliga, enkelt och tydligt – det är nu lättare för Nyköpingshem att åstadkomma en blandning av upplåtelseformer vid nybyggnation och ”svårare” att få ombilda till bostadsrätt i områden där det redan finns en blandning.

 

Carl-Åke Andersson, ordförande Nyköpingshem AB

Johan Eriksson, vd Nyköpingshem AB