Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Fördjupad undersökning om trygghet

Den 7 november går en enkät med frågor från Nyköpingshem ut via mejl till samtliga hyresgäster. Frågorna handlar om ifall det finns något som upplevs som otryggt i närmiljön och vilka platser och handlingar det då rör sig om.

Bild på en kvinna med blont färgat hår som håller ett litet barn på armen. Det är höst och de har varma kläder på sig.

Vi vill veta för att förändra

Nyköpingshem vill göra allt vi kan för att våra hyresgäster ska känna sig trygga i och omkring sina hem. Därför har en fördjupad undersökning med fokus på trygghet skickats ut idag. 

Trygghet betyder inte samma sak för alla. För vi är alla olika och har olika perspektiv. Någon känner sig otrygg av mörker, någon annan av att höra bråk. Barnens skolväg kan kännas osäker för någon, medan främmande personer i trapphuset skapar mer oro för någon annan. Eller något helt annat. I den ordinarie kundundersökningen sticker frågor om otrygghet ut, och nu vill vi få en klarare bild av vad som innefattas i de svaren. Först då kan vi göra rätt insatser som ökar tryggheten.

Det är inte säkert att vi som hyresvärd har ansvar för, eller befogenhet, att göra alla insatser, men via vårt nätverk av andra aktörer som kommunen, socialtjänsten och polisen, samverkar vi för samhällets bästa.

Kunskapen är viktig för vårt närsamhälle. Dina svar kan ge oss den pusselbit som saknas - så svara när du ser undersökningen i din mejl!

Undersökningen skickas via Origo Group som hanterar alla svar anonymt.