Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Miljö & hållbarhet

Enkla val i vardagen - här, nu och för framtiden.

Tre bruna kassar som innehåller papper, glasflaskor och plastflaskor.

Att bry sig om miljön i vardagslivet

Vi gör det lätt 

Att bry sig om miljön är en självklarhet i dagens samhälle. Både den miljö som vi har runt omkring oss varje dag och den vi lämnar till kommande generationer.

Nyköpingshem skapar goda möjligheter för dig att göra miljövänliga val i vardagen och arbetar mot målet att vara ett fossilfritt företag senast 2030. 

Miljöhus

I miljöhuset eller miljörummet som hör till huset där du bor finns fina möjligheter att ta hand om sopor så de kan återvinnas. Då hjälper du till att skydda miljön, spara energi och naturresurser.

Sortera sopor

Här finns kärl för papper, plast, glas, metall, batterier samt matavfall (i gröna påsen) och övriga hushållssopor (i vanliga soppåsen).

Samla in matfett

Häll aldrig ut matolja i avlopp för då blir det stopp. Häll den istället i en pet-flaska som du skruvat fast en fettratt på. Tratten får du vid inflyttningen. Behöver du en ny finns den även att hämta i stadshusets foajé.

I vissa miljörum kan du lämna in flaskan med matolja, annars finns det en orange behållare på kommunens återvinningsstationer. 

Grovsopor på återvinningscentralen

Vad är grovsopor? Jo, det är till exempel möbler, elektronik, cyklar, kemikalier och annat farligt avfall som lämnar du på kommunens återvinningscentraler. För att göra det lätt för dig har kommunen även en mobil återvinningscentral som ställs upp på olika platser i kommunen enligt ett schema. Kolla när den kommer i närheten av där du bor!

På kommunens hemsida finns information om återvinningscentralerna.

Tvättstugor

Att använda den gemensamma tvättstugan är det mest hållbara sättet att få mycket rent. Finns det dessutom möjlighet att använda tvättmaskiner med avjoniserat vatten blir din påverkan på miljön ännu mindre. Med avjoniserat vatten ska inga kemikalier användas: inte tvättmedel och inte sköljmedel. 

Här kan du läsa mer om tekniken med avjoniserat vatten.

Tvätta miljövänligt 

  • Om du har tillgång till en miljötvättstuga med avjoniserat vatten utan tvätt- och sköljmedel - använd den!
  • Tvätta med full maskin
  • Använd ett miljöanpassat tvättmedel
  • Undvik blek-, skölj- och fläckborttagningsmedel
  • Dosera mängden tvättmedel enligt anvisningarna

Odlingslotter

Tycker du det vore roligt att odla? I flera av våra områden finns möjlighet att hyra en odlingslott som du själv sköter om. Här kan du odla vad du vill, kanske mat, kanske blommor. Kanske odlas relationerna också i myllan av gemensamma intressen och samtalsämnen.Det är hållbart ur perspektivet fysisk och psykisk hälsa  - och för grannsämjan. 

Hör av dig till oss om du är intresserad av en odlingslott! Om det inte finns någon ledig just nu kan vi kanske ordna fler.

Fossilfria 2030

Det här gör vi för att nå målet

Nyköpingshems mål är att vara ett fossilfritt företag 2030 och det innebär bland annat att vi successivt byter ut vår fossildrivna fordonsflotta mot miljövänligare alternativ. Vi investerar i solpaneler, skapar möjligheter för fler laddplatser för elbilar och har omfattande energisparprogram i våra fastigheter för att bland annat jämna ut inomhustemperaturer och minska vattenförbrukningen.

Vi tar också ansvar för att dem vi samarbetar har ett liknande miljötänk. Därför har vi alltid med en miljövärdering vid upphandling av leverantörer.

Vid nyproduktioner och renoveringar finns miljöpåverkan med som en viktig aspekt. Läs sammanfattningen av föreläsningen "Att bygga i trä eller betong?" som belyser valet av byggmaterial ur ett miljöperspektiv. 

Energideklaration

Hur mycket energi går det åt i huset där du bor?

I trapphuset finns en energideklaration som visar fastighetens energiprestanda. Deklarationen visar också vilket värme - och ventilationssystem som finns och resultatet av den senaste radonmätningen.

Husens prestanda för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel klassas i en skala från A till G där A är bäst.

Nybyggda hus ska klara energiklass C. Äldre hus hamnar ofta i klasserna DE och de flesta av Nyköpingshems fastigheter är äldre.

Läs mer om energideklarationer på Boverkets hemsida.