Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Rapport från årsstämman

Den 24 april 2023 hölls årsstämma i Nyköpingshem AB. Ägaren representerades av Urban Granström och bolagsstyrelsen för den nya mandatperioden valdes.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition enligt Årsredovisning 2022.

 

Vidare beslutade årsstämman att till ordinarie styrelseledamöter välja Carl-Åke Andersson, Karin Johansson, Elisebeht Markström, Claes Hagerström, Adéle Bergentoft, Jonas Svanberg, Robert Gryme, Marita Göransson och Lena Verme, samt till ersättare Sten Friberg, Anders Grahn och Jan-Åke Gunnarsson.