Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Radonmätning

Radon är en gas som varken känns, syns eller luktar men som vi vill ha så lite som möjligt av i våra bostäder. Därför håller vi koll på gränsvärdena.

Kvinnlig ventilationstekniker som kontrollerar en installation av radonfläkt.

Fastighetsägarens ansvar

Vad är radon och var finns det?

Radon är en ädelgas som varken känns, syns eller luktar och bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radon mäts i becquerel (Bq)/m³ och finns överallt i luft, mark och vatten. I bostäder är det vanligt att radon finns i marken, byggmaterialet och i vattnet till hushållet (ovanligt i kommunalt vatten). Radon i liten mängd är inte skadligt men vi vill vara säkra på att våra hyresgäster inte vistas under längre tid i lägenheter där gränsvärdet 200 Bq/m³ överskrids.

Läs mer om radon på Boverkets hemsida.

Vi mäter och åtgärdar regelbundet

Som fastighetsägare ansvarar vi för hyresgästernas boendemiljö och vår målsättning är att mäta radonhalten i alla fastigheter vart tionde år enligt ett rullande schema. 

Vi mäter inte i precis alla lägenheter, bara i dem som ligger på bottenplan och 20 procent av lägenheterna på resterande våningar. I nybyggda hus görs en kontrollmätning efter inflyttning och efter större renoveringar, till exempel stamrenoveringar, gör vi också radonmätningar för att se om renoveringen har haft någon påverkan.

Hur går mätningen till?

Radon långtidsmäts under två månader någon gång under perioden oktober- april. Nyköpingshems personal tar kontakt med berörda boende för att placera ut och hämta in mätutrustningen som är två små runda dosor, spårfilmsdosor. Dosorna får inte röras eller flyttas på under mätperioden. Under mätningen är det viktigt att bostaden används normalt och att tilluftsventilen står öppen.

Vad händer efter mätningen?

Resultatet av mätningen kommer till Nyköpingshem inom en månad efter att dosorna skickats för analys. Ligger värdena för fastigheten inom gränsvärdet händer ingenting förrän det är dags för en ny mätning om tio år.

Är mätresultatet bra får du inte någon återkoppling av oss, men du är välkommen att ta kontakt med oss ​​om du vill veta resultatet. Även du som inte haft en mätning i din lägenhet men som är intresserad av fastighetens mätresultat är välkommen att kontakta oss.

Skulle mätvärdet överstiga gränsvärdet ta vi kontakt med dig för eventuella åtgärder.