Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Här finns närmaste skyddsrum

På MSB:s hemsida finns kartor för att söka efter var du hittar närmaste skyddsrum samt svaret på vanliga frågor om skyddsrum.

Just nu får vi in frågor om skyddsrum i Nyköpingshems fastigheter. Här har vi samlat ihop information som kan vara bra att veta om skyddsrum.

1. Det finns skyddsrum i många av Nyköpinsghems fastigheter. På Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskaps (MSB) hemsida finns en interaktiv skyddsrumskarta där du själv kan leta upp närmaste skyddsrum.

2. Vid händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att skyddrummet kan komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

3. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

4. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. På MSB:s hemsida finns mer information.

5. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSB:s hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.

6. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.

7. Skyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".