Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Stengärdesgård på Höglundavägen blir kursmaterial för kulturmiljövård

Pressmeddelande: Nyköpingshems tips till Sörmlands museum ledde till en ny unik kurs i kulturmiljövård som lockar deltagare från hela landet. Den 4-5 juli rivs muren och börjar byggas upp igen.

Som en påminnelse om äldre tidsepoker ligger den där, muren av natursten från 1800-talet mitt i 60-talsområdet på Höglundavägen. Men muren är i dåligt skick. Ett initiativ från Nyköpingshem ledde till att Sörmlands museum fick upp ögonen för att bevara den – och i dagarna hålls en kurs där den plockas ner och restaureras för hand på traditionellt vis.

- Jag såg att muren rasat, och det ser varken snyggt ut eller är en säker miljö, säger Anna Andersson, miljövärd på Nyköpingshem som har hand om skötseln av utemiljön på Höglundavägen. Men jag anade att den har ett kulturhistoriskt värde så jag såg till att vi fick kontakt med Sörmlands museum för att få råd om hur vi bäst tar hand om den.

Och den kontakten blev bingo på flera sätt. Antikvarie Anton Blomgren berättar:

- Vi är intresserade av muren! Jag såg direkt att den skulle bli perfekt som praktiskt övningsobjekt i vår kurs. Stenmuren uppfördes troligtvis i slutet av 1800-talet när gården Isaksdal, som ju det nuvarande bostadsområdet uppkallats efter, uppodlade ny mark för odling av fruktträd. När man grävde i marken kom det upp en massa sten som man behövde göra sig av med på ett smidigt vis. Ofta blev det prydliga stenmurar som markerade ägogränserna. I början av 1900-talet såldes marken till Nyköpings stad som 1916 upplät den till koloniområde. Som mest fanns då hela 200 odlingslotter strax nedanför muren! Det finns fortfarande spår från denna tid runt om i området, som alléer, fruktträd och naturligtvis den aktuella stenmuren. Det är viktigt att sådana lämningar bevaras och fortsätter vara ett spår av det förflutna i området.

Tisdagen den 4 juli startar den populära tvådagarskursen där deltagare från hela landet kommer för att plocka isär och bygga om muren på plats.

- Vi är väldigt tacksamma att få den här möjligheten, säger Anton Blomgren. Sörmlands museums kursutbud är stort och ganska unikt, så vi är glada att vi år har fått hjälp av Nyköpingshem att upprätthålla det!

 

För mer information, kontakta 

Carina Wilhelmsson
Kommunikationsansvarig, Nyköpingshem

0155–755 07 carina.wilhelmsson@nykopingshem.se

 

Anton Blomgren
Antikvarie, Sörmlands Museum

072-084 75 31 anton.e.blomgren@regionsormland.se