Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Styrelse & ägare

Nyköpingshem AB ingår i Nyköpings kommuns koncernbolag Stadshuset i Nyköping AB. Styrelsen är politiskt tillsatt och utsedd av ägaren. 

Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie ledamöter

Carl-Åke Andersson (S) - ordförande

Marita Göransson (KD) - vice ordförande

Claes Hagerström (M) - vice ordförande

Karin Johansson (S)

Elisebeht Markström (S)

Lena Verme (V)

Adéle Bergentoft (M)

Hans Olof Ebbesson (M)

Robert Gryme (SD)

 

Suppleanter

Jan-Åke Gunnarsson (L), Anders Grahn (M) samt Sten Friberg (S).