Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Styrelse & ägare

Nyköpingshem AB ingår i Nyköpings kommuns koncernbolag Stadshuset i Nyköping AB. Styrelsen är politiskt tillsatt och utsedd av ägaren. 

Mandatperioden 2018-2022

Ordinarie ledamöter

Carl-Åke Andersson (S) - ordförande

Ylva Franzén (MP) - vice ordförande

Claes Hagerström (M) - vice ordförande

Karin Johansson (S)

Eva Andersson (C)

Adéle Bergentoft (M)

Stefan Landmark (KD)

Lena Verme (V)

Suppleanter

Elisebeht Markström (S), Malin Bäckman (MP), Orvar Windisch (M), Kjell Arvidsson (C), Jan-Åke Gunnarsson (L), Andreas Carlquist (KD) samt Benita Hedman Runesson (V).