Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Hyresmarknadskommitténs besked

Pressmeddelande: Nyköpingshems hyror avgjorda av Hyresmarknadskommittén.

1,94 procents hyreshöjning från den 1 maj 2020. Det är Hyresmarknadskommitténs beslut efter att förhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandat under våren. Beslutet ligger i linje med Hyresgästföreningens bud där argumentet att hålla ned nivån grundar sig i coronapandemins inverkan på hyresgästernas betalningsförmåga. För Nyköpingshem är det en besvikelse som orsakar inställda satsningar.

- Det är här betyder att vi inte får samma möjlighet till utveckling som de bostadsföretag som förhandlade innan pandemin, säger Niclas Forsberg, administrativ chef på Nyköpingshem.

Till skillnad från de flesta andra bostadsbolag förhandlar Nyköpingshem hyrorna under våren med justeringar från den 1 april varje år. Att pandemin kom emellan ser han som olyckligt, även ur ett företagsekonomiskt perspektiv, och 1,94 procent är under riksgenomsnittet för allmännyttans bostäder då justeringen gäller först från 1 maj.

- Eftersom vi nu inte får täckning för kostnader som vi budgeterat för kan vi inte göra extra satsningar som vi planerat. Det är jättetråkigt, för vi vet att de så väl hade behövts.

Extra sophantering och trygghetsåtgärder tillhör de satsningarna som nu inte blir av.

- Hyresgästerna är tyvärr förlorarna i att vi inte kom överens från början. En stabil och förutsägbar hyresutveckling över tid är det bästa både för oss och för våra hyresgäster. Vår ambition i årets förhandlingar var att vi ville komma överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning som är rimlig för våra hyresgäster och samtidigt ger företaget förutsättningar att erbjuda ett bra boende, inte bara nästa år utan under överskådlig tid.