Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 •  
 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 •  -
 • PIN-kod:
 • Din PIN-kod ska bestå av fyra siffror
 • Bekräfta PIN-kod:
 • E-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@nykopingshem.se.
 • Jag samtycker

Genom att kryssa för JAG SAMTYCKER ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Nyköpingshem AB, i händelse av att denna anmälan avser en ansökan om hyresobjekt, tar kreditupplysning och inhämtar all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan. Jag lämnar också mitt samtycke till att Nyköpingshem AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Nyköpingshem AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade.