Utanför Nyköpings tätort

Bor du utanför Nyköpings tätort så har vi idag inte möjligheterna att kunna erbjuda samma tv- och bredbandslösningar som inne i tätorten.

Här gäller i stället följande:

Nävekvarn

Nyköpingsvägen 16-48: SVT1, SVT2, TV4, Barn/SVT24, Kunskapskanalen.

Biblioteksvägen och Malmvägen: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal5, Eurosport, Barn/SVT24, Kunskapskanalen, TV4+

Mottagare för det digitala marknätet (typ Boxer) kan EJ anslutas till antennuttaget.

Bredband: inga förberedda anslutningar från Nyköpingshems sida. Däremot ska ADSL eller mobilt bredband fungera.

 

Stigtomta

Hallavägen 7-21: SVT1, SVT2, TV4

Hallavägen 3: SVT1, SVT2, TV4, Barn/SVT24, Kunskapskanalen.

Mottagare för det digitala marknätet (typ Boxer) kan går att ansluta till antennuttaget.

Bredband: inga förberedda anslutningar från Nyköpingshems sida. Däremot ska ADSL eller mobilt bredband fungera.

 

Tystberga

Stationsvägen och Fågelvägen: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal5, TV4+, Barn/SVT24, Kunskapskanalen, TV10

Mottagare för det digitala marknätet (typ Boxer) kan EJ anslutas till antennuttaget.

Bredband: inga förberedda anslutningar från Nyköpingshems sida. Däremot ska ADSL eller mobilt bredband fungera.

 

Reservation
Ovanstående kanalutbud är ständigt under förändring i och med att distributionerna förändras. Nyköpingshem kan alltså inte utlova att exakt samma kanalutbud gäller över tid.