Ditt hyresavtal

I ett hyresförhållande är det viktigt att bägge parter förstår vad som gäller och vem som bär ansvaret i olika frågor. I de allra flesta fall är detta inget problem, men det kan finnas situationer då ansvarsfrågan behöver redas ut. Som stöd finns då tre olika källor med regler och anvisningar att tillgå.

Hyreslagen

I 12 kapitlet i Jordabalken(JB) beskrivs de regler kring ett hyresförhållande som är lagstadgat. Dessa regler kan hyresgäst och hyresvärd inte avtala bort.

Hyresavtalet

Avtalet beskriver det aktuella hyresförhållandet mellan parterna, bl.a. med namnen på hyresgästerna, lägenhetens adress, hyran och uppsägningsvillkor.
Bredvid här finns en länk till ett exempel på ett standardavtal hos Nyköpingshem.

Ordningsregler och anvisningar

I just ditt bostadshus och område finns ett antal regler och anvisningar kring hur saker ska skötas. Det kan handla både om hyresgästens egna ansvar att sköta lägenheten, hur tvättstugan ska skötas eller allmänna ordningsregler . Här på hemsidan har vi också en Bostadshandbok med ett A till Ö-register där massor av delar i en bostadssituation beskrivs.

 


 

Läs mer

Bostadshandbok A-Ö

Hyresavtal exempel (pdf)