Miljöansvar

Miljöhotet är ett gemensamt globalt hot och vi förväntas alla delta i arbetet att minimera vår miljöpåverkan. Exempel på ditt bidrag till en bättre miljö kan vara:

  • att alltid tvätta med full maskin och med miljövänliga tvättmedel
  • att inte diska och skölja under rinnande vatten
  • att stänga av datorer, tv och annan elektronisk utrustning när du inte använder den
  • att inte duscha längre tid än du behöver

Stort miljöansvar

Nyköpingshem har haft ett starkt miljöarbete under många år. Detta är viktigt också för våra hyresgäster. Vi vänder på alla stenar och ifrågasätter alla inköp för att se hur vi kan bidra till ett bättre framtida samhälle.

Här är några av de miljöprojekt vi haft under senare år:

  • alltid ha med en miljövärdering vid upphandling av leverantörer
  • omfattande energisparprogram i våra fastigheter med fokus att jämna ut inomhustemperaturer, minska vattenförbruktning osv
  • miljövänligare drivmedel i våra tjänstefordon

Sortering av hushållsavfall

Nyköpingshem har ett väl utbyggt system för hantering av hushållssopor. I varje bostadsområde finns ett miljöhus eller en miljöstation där varje hyresgäst ansvarar för att lägga rätt sorts sopor i rätt fraktion.

För avfall där det saknas sorteringsmöjlighet i miljöhuset (till exempel gamla möbler och elektronik) ansvarar du själv för att lämna detta till någon av Nyköpings kommuns återvinningsstationer.

Grovsopor ska alltid slängas i en av kommunens återvinningscentraler. För öppettider och adresser se Nyköpings kommun

 

Läs mer om hur Nyköpingshem jobbar med ansvaret för vår framtida miljö