Ny- och ombyggnation

Nyköpingshem har alltid varit en viktig del för att vår kommun ska växa och utvecklas. En historia och ett ansvar som vi bär med stolthet. Merparten av de fastigheter som vi idag äger har vi byggt och ytterligare nyproduktioner står ständigt på agendan.

En viktig del i Nyköpingshems verksamhet är också att ta hand om fastighetsbeståndet som vi äger. Mycket är byggt under 1960- och 70-talen där både de tekniska bristerna och moderniseringsbehoven är tydliga.

 

Vi vårdar och utvecklar

Rubriken antyder att det alltså inte bara innebär att laga det som är trasigt eller slitet. Lika viktigt är att göra rätt insatser för framtiden. Allt för att våra lägenheter och lokaler ska vara attraktiva på hyresmaknaden under lång tid framöver.

Vi har ständigt högt tempo och en rad spännande projekt är ständigt på gång. Här kan du läsa mer om vad vi håller på med nu och vad vi har genomfört den senaste tiden.

Husen på Kungsgatan 8-10 under uppförande 2010.