Logga

Profilfärg

Nyköpingshems gröna profilfärg

CMYK: C=95, M=0, Y=100, K=27
RGB: R=0, B=121, G=52
Hex: #007934

Logga

Loggan ska placeras med vit bakgrund och med en marginal så att inte omkringliggande grafik ligger dikt an.

JPG (för webb och kontorsprogram)

EPS (för tryck)

 

Grafisk profil

Är du annonsmakare eller liknande så kan du kontakta Per Morelius för att få ta del av Nyköpingshems grafiska profil.

Kontakta Per Morelius