Företaget

Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping. Vi ägs av Nyköpings kommun som också utser företagets styrelse. Nyköpingshem är ett aktiebolag, men också ett allmännyttigt företag. Detta innebär att vår verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men utan enskilt vinstintresse. Det betyder att vinstmedel ska stanna i företaget och inte vara större än vad som är försvarbart för att säkerställa en långsiktig fastighetsförvaltning.

På lika villkor

Allmännyttan kom till för att värna om de boendes rättigheter. Som en norm för hyra och standard, en konkurrent som privata hyresvärdar fick se upp med, och se upp till.

Så är det fortfarande. Vi lever och verkar under en konkurrensutsatt marknad där vi hela tiden måste anstränga oss för att vinna våra kunders förtroende. Här är det ingen skillnad på oss eller någon annan hyresvärd.

Prisvärdhet och valfrihet

Boendet är normalt den största posten i hushållsekonomin. Därför är det extra viktigt att bostaden också är prisvärd. Men det räcker inte. Ett bostadskontrakt hos oss är förhoppningsvis starten på en lång relation mellan den boende och oss, vilket också betyder att vi måste kunna erbjuda god service och lyhördhet.

Service och trygghet för dig

Att bo i hyresrätt innebär bl.a. den stora fördelen att du som bor kan fokusera ditt liv på dig själv, din familj och dina intressen. Vi tar ansvaret för skötsel och det tekniska. Är spisen trasig så ringer du vår felanmälan, så tar vi hand om problemet.

Vår decentraliserade organisation innebär också att vi ständigt har personal i områdena. Bovärdarna finns där för våra hyresgästers behov. Det kan vara enklare reparationer eller råd om olika saker. Framförallt innebär bovärdens närvaro att vi hela tiden har ögon ute i områdena som observerar och noterar om något inträffar. Det skapar trygghet för dig.