Ett hållbart boende

Inom Nyköpingshem arbetar vi för en hållbar utveckling och ett hållbart boende. En utveckling som tar hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social välfärd, nu och för kommande generationer.

Vi erbjuder goda livsmiljöer

Som kund hos Nyköpingshem ska du kunna lita på att du erbjuds en god livsmiljö som dessutom inte bara handlar om lägenheterna och husen, utan även livet mellan husen. Man bor inte bara i ett hus, utan i ett område med gator, gräsmattor, träd, buskar och lekplatser, man bor också bland grannar som tillhör och skapar en gemensam livsmiljö.

Därför är vi inom Nyköpingshem fast beslutna att kunna erbjuda våra kunder ett varierat utbud av olika livsmiljöer - alltifrån stadsnära till naturnära miljöer - som skapas i nära samarbete med kunden.