Nyköpingshems utveckling

 

Nyköpingshem är en viktig kugge i Nyköpingsbornas vardag. Vi har under årens lopp tagit en aktiv del i kommunens expansion och bostadsutveckling. Vi är idag Nyköpings ledande hyresvärd med drygt 3 200 lägenheter och därigenom har omkring 6 500 Nyköpingsbor numera sitt hem hos oss.

Det hela började på 1940-talet

Nyköpingshem, liksom de flesta övriga allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige, kom till på 1940-talet. Den bostadssociala standarden var då låg, med få och omoderna bostäder.

Stadsfullmäktige i Nyköping beslöt "antaga stadar för den nybildade Stiftelsen Nyköpingshem" (den 14 juni 1949), en bostadsstiftelse med kommunalt inflytande. Det innebar en vändpunkt och en helt ny syn på boendet. Sunda och rymliga bostäder skulle byggas och förvaltas till självkostnadshyror och bostäderna skulle vara tillgängliga för alla bostadssökande.

År 1949, när Nyköpingshem bildades, bodde 18 000 människor i dåvarande Nyköpings kommun. Numera har vi passerat 50 000-strecket.

Av våra  3 200 bostäder har 800 st tillkommit genom fusioner med andra företag eller köp av redan bebyggda fastigheter. Det innebär att den resterande delen har tillkommit genom nyproduktioner i egen regi genom åren.

Vår verksamhet sträcker sig idag över hela kommunen med fastigheter såväl i centrala lägen i Nyköping som på ett antal mindre orter där omkring.

Är du intresserad av hur vårt bostadsbestånd tillkommit under åren finns mer detaljer att fördjupa sig i.

Logga

Läs mer om Våra områden