Våra områden

Nyköpingshem har drygt 3 200 lägenheter och vi kan med detta erbjuda boenden för i stort sett alla bostadsbehov. Av dessa lägenheter ligger omkring 2 900 inne i Nyköpings tätort. Resten i några av de mindre samhällen som finns i vår kommun.

Bara inom kommunens gränser

Nyköpingshem ägs av Nyköpings kommun. Det innebär att vi endast kan erbjuda boende inom kommunens gränser.