Förtur

Vi utgår från att alla har samma rätt till en ny bostad. Vi lägger därför inga värderingar i våra bostadssökandes bakgrund eller livssituation. Att behandla alla människor lika är därför ett väldigt centralt förhållningssätt för oss.

Med detta följer därmed också att vi idag beviljar oerhört få undantag från den bostadskö som gäller vid all uthyrning.

 

För dig som bor i Nyköpingshem

Ibland händer tyvärr saker i livet som man inte räknat med. Det kan till exempel handla om en kraftigt förändrad inkomstsituation eller ett handikapp som försvårar ett fortsatt boende i nuvarande lägenhet.

För att vi ska kunna hjälpa till med en ny bostad, är den gemensamma nämnaren att orsaken ska ligga utanför din kontroll och möjlighet att planera eller förutse. I detta ligger inte separationer inom familjen eller normala förändringar inom familjestorleken.

 

För dig som inte bor hos oss idag

Om du har fått ett fast jobb i Nyköping och idag bor på annan ort så kan vi ibland erbjuda en så kallad arbetsmarknadsförtur. Det innebär att en bostad i Nyköping ska vara en förutsättning för att kunna ta det nya jobbet. Viktigt att komma ihåg är att vi inte i alla lägen kan vara behjälpliga, utan detta beror på uthyrningsläget för tillfället.

Normalt accepteras ett pendlingsavstånd på 10 mil. Det betyder att Stockholmsregionen, Eskilstuna och Linköping bildar en yttre cirkel inom vilken en pendling oftast är möjlig och där förtursmöjlighet alltså saknas.