Uthyrningspolicy

Inför varje nytt hyreskontrakt gör vi en kontroll av att vi tillsammans har förutsättningar för en trygg och fungerande bostadssituation. Det här är de kontrollmoment som ingår:

Myndig

Den som skriver ett kontrakt med oss ska vara minst 18 år och inte ställd under förvaltarskap. Du ska också vara 18 år fyllda för att få stå i vår bostadskö.

Betalningsförmåga

Hyran utgör normalt den absolut största enskilda utgiftsposten för ett hushåll. Det är därför viktigt att det finns en tillräcklig och stabil inkomst. Vi utgår från att hyran inte får överstiga 40% av hushållets disponibla inkomst.

Till din inkomst ska du räkna ihop inkomster och ersättningar från:

  • lön, kapitalinkomst och pension efter skatt
  • a-kassa eller likande efter skatt
  • försörjningsstöd (ska styrkas), typ socialbidrag och integrationsersättning, från Nyköpings kommun
  • studiemedel
  • föräldrapenning- bostads- och barnbidrag samt andra eventuella återkommande bidrag

Din inkomst ska ha en varaktighet om minst sex månader räknat från kontraktsskrivande.

Fri från betalningsanmärkningar

Du ska inte ha några registrerade betalningsanmärkningar eller skulder till Kronofogdemyndigheten. Det är särskilt viktigt att du skött dina tidigare hyresbetalningar. Anmärkningar på grund av en enskild händelse eller som är att anses som ringa kan godtas efter prövning.

Goda referenser

Du ska med hjälp av referenser kunna uppvisa att det inte förekommit störningar i tidigare boende och att du inte misskött hyres- eller avgiftsinbetalningar (vid boende i hyres- eller bostadsrätt).


Nävekvarn ner mot hamnen