Risk för raderad intresseanmälan

När du blir erbjuden visning av en lägenhet är det viktigt att du kommer och att du svarar Ja eller Nej till ditt fortsatta intresse av lägenheten. Är du osäker eller inte kan komma så ska du höra av dig till Kundcenter

Risk för att din intresseanmälan raderas

Om du vid 5 eller fler tillfällen under 6 månader svarar Nej eller helt uteblir med ett svar så kommer din intresseanmälan att raderas.

Vi har idag en bostadskö på över 8000 personer. Ungefär 3500 av dessa är aktivt sökande genom att anmäla sitt intresse på någon av våra lediga lägenheter. Dessvärre har vi noterat att många vid upprepade tillfällen anmäler sitt intresse på lägenheter för att sedan löpande säga Nej eller inte svara alls. Detta betyder att sökande med sämre ködatum men med ett mer aktuellt bostadsbehov blir lidande i processen.

Vi har ett arbetssätt som innebär att du som sökande ska anmäla ditt intresse på lägenheter som på allvar utgör ett bostadsalternativ. Vid ett återkommande missbruk av våra regler så kommer alltså intresseanmälan att strykas och den bostadssökande får börja om från början igen.

Lägenheternas marknadsföring

När lägenheterna publiceras här på vår webbplats så görs de det alltid med minst följande:

* Adress
* Storlek
* Våning och om hiss finns
* ev uteplats

Dessutom har vi bilder på husen och ritningar för nästan alla publiceringar.


Vår bostadskö är idag lång och det tar i många områden lång tid för att få en lägenhet. En fungerande bostadskö är därför viktigt för att alla ska ha möjlighet till ny bostad på lika villkor.

 

Kontakt

Kontaktuppgifter Kundcenter