Grannsamverkan

Det är alltid trevligt och nyttigt att veta vem som är din granne. Genom att våra hyresgäster känner och hjälper varandra skapas också bra möjligheter att förhindra brott i våra bostadsområden.

Håll ögonen öppna

Begreppet Grannsamverkan handlar egentligen bara om uppmärksamhet. Genom att hålla ögon öppna om vad som sker i ditt område och att rapportera sådant som är onormalt eller konstigt så kan många brott undvikas. Så mycket svårare än så behöver det inte vara.

I ett bostadsområde med Grannsamverkan har flera hyresgäster gått samman och bildat ett enkelt nätverk. En person fungerar som kontaktperson mellan hyresgästerna och Nyköpingshem eller polisen.

Inte bara för att förhindra brott

Även om begreppet Grannsamverkan syftar till att förhindra brott så är det kanske inte den enda anledningen att hyresgäster förenar sig. I ett sånt här arbete skapas också massor av andra möjligheter att höja trygghet och trivsel. Vi har hyresgäster som träffas regelbundet för boule-träning, stavgång, syjunta mm. I sådana träffar kombineras ofta det brottsförebyggande arbetet naturligt med att man träffas och har kul ihop.

Vill du veta mer om Grannsamverkan? Kontakta Martina Hefling på 0155-755 33 eller kontakt

Du kan också läsa om Grannsamverkan på bl.a. följande hemsidor: 
Brottsförebyggande rådet
Nyköpings kommun