Direktbyte

Har du idag ett hyresavtal på en bostad så har du möjligheten att byta denna bostad med någon annan. Som hyresgäst inom Nyköpingshem har du dessutom möjligheten att annonsera om byte direkt här på vår hemsida via din inloggning.

Ett bostadsbyte får också ske mellan olika upplåtelseformer, men får aldrig innebära att pengar betalas för en hyresrätt.

Godkännande av Nyköpingshem

En ny hyresgäst till en lägenhet hos Nyköpingshem ska alltid godkännas av oss. En lägenhetsbesiktning görs innan bytet genomförs. På så sätt får ni en bild av bostädernas respektive skick och eventuella ersättningskrav. 

Några regler

  • För att ett byte ska godkännas ska s.k. beaktansvärda skäl finnas för bytet. Nytt jobb på annan ort, förändrad familjestorlek, förändrad inkomstsituation mm är exempel på sådana skäl.  
  • Om ett byte önskas innan 1 års boendetid i lägenheten hos Nyköpingshem ska extra starka skäl finnas för godkännandet.
  • Normalt övertar den nya hyresgästen betalningsansvaret för ev skador i lägenheten. Hyresgästerna får, om så önskas, i så fall reglera denna ersättning sins emellan vid bytestillfället. 

Ansökningsblankett för direktbyte finns under Blanketter och Broschyrer