Bostadskö

Hos Nyköpingshem har alla samma rätt till en ny bostad. Vår bostadskö är gemensam för alla, oavsett om du redan är bosatt inom Nyköpingshem eller kanske inte ens bor i Nyköping just nu.

För att söka bostad måste du ha registrerat en intresseanmälan hos oss. Det gör du enklast genom att anmäla dig som sökande här på vår hemsida. När du gjort det får du ett ködatum.

 

Uppdatera minst var 6:e månad

Din intresseanmälan är giltig i sex månader och du måste själv förlänga den innan tiden går ut. Har du en anmäld epost-adress så kommer du att få en påminnelse i god tid innan det är dags att förlänga din anmälan. Kom alltså ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade under Mina Sidor.

 

Planera ditt nya boende noga

Att byta bostad är både en krävande process men också viktigt för mångas välbefinnande. Läs våra områdesbeskrivningar, lägenhetsfakta och kom till visningen när du blir kallad. Kötiderna är idag långa, så blir ditt bostadsval fel, så kan det ta lång tid innan du ges möjlighet att förändra din situation.

Inom Nyköpingshem tillämpas en 1 års-regel, dvs att du ska ha bott i din lägenhet hos oss i minst 1 år innan du kan ställa dig i vår kö igen. Detta innebär att du noga ska planera ditt nya boende hos oss.

 

Senior- respektive ungdomslägenheter

När vi publicerar lägenheter inom dessa kategorier på vår hemsida så får den som har rätt ålder inne automatiskt förtur framför den som inte har det. För en seniorlägenhet betyder detta att en 70-åring alltid hamnar före en 50-åring, oavsett kötid.

Läs mer om

Kötider 
Våra områden