Hyra ut i andra hand

Om du inte har möjlighet att under en viss tid bo i din lägenhet kan du hyra ut den i andra hand. På så sätt behöver du inte säga upp lägenheten. En andrahandsuthyrning får max vara under 1 år och ska alltid godkännas av Nyköpingshem.

Skäl för uthyrning

En hyresgäst måste ha beaktansvärda skäl för uthyrningen. Dessa skäl måste ha med något av följande att göra:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • tillfällig vård för ålder eller sjukdom
  • provbo eller andra tillfälliga familjesituationer

Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Ansökan och hyreskontrakt

Inför en andrahandsuthyrning måste du tillsammans med den föreslagne andrahandshyresgästen fylla i en ansökan och ett hyreskontrakt. Dessa handlingar skickas till Nyköpingshem senast 1 månad innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.

Du har ansvar för din andrahandshyresgäst

Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende samt för att hyresbetalningarna kommer in i tid. Detta gäller alltså även när du har din bostad uthyrd i andra hand.

Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar alltså du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd. 

 


Ansökningshandlingar finns under Blanketter och broschyrer.