Felanmälan

Uppstår ett fel i eller runt din lägenhet ska du anmäla detta till Kundcenter. Vår Felanmälan har normalt öppet på telefon varje arbetsdag 8.00-12.00. Ring Nyköpingshem på 0155-755 00 för vidare instruktion.

När du rapporterar ett fel, tänk på att:

  • ha lägenhetsnumret och avtalsinnehavarens namn tillhands
  • uppge telefonnummer till kontaktperson
  • uppge felet på ett sakligt och tydligt sätt

Vår hantering

Felet åtgärdas normal inom en vecka, men snabbare åtgärdstid kan förekomma om felet är av s.k. brådskande karaktär (t.ex. vattenläckage). De allra flesta reparationer görs med egen personal, men vi anlitar också en del firmor för åtgärd. 

Som hyresgäst ska du alltid kräva legimination av den som ska åtgärda felet. 

Akuta fel

För rapportering av fel i och omkring din bostad som absolut inte kan vänta till nästkommande arbetsdag kan du kontakta vår jour efter ordinarie arbetstid.

Ring 0155-755 00 för vidare hänvisning.