Nyköpingshem tillhör allmännyttan

Sveriges kommunala bostadsbolag tillhör det som ofta kallas för allmännyttan.

Ungefär 30% av Sveriges befolkning bor i en hyresrätt. Hälften av dessa (dvs 15%) bor dessutom i en lägenhet som ägs av ett kommunalt bostadsbolag.

Vår huvudsakliga uppgift är att bygga nya och förvalta bostäder. Allt ska göras så att hållbara och prisvärda bostäder kan erbjudas. En viktig del i detta är också att vara med och utveckla och stärka de stadsdelar där bostäderna finns.

Se gärna en film (c:a 2 minuter) om allmännytan som vår branschorganisation SABO har tagit fram.

 

Några bra länkar om du vill läsa mer:

www.allmannyttan.se

www.sabo.se