Fint hemma

Vi vill att du ska trivas i ditt boende och därför ser vi till att ditt och alla andra hus inom vårt fastighetsbestånd underhålls och repareras kon­tinuerligt för att klara många års fortsatt attraktivt boende. Vi sköter om och vårdar gemen­samma utrymmen i ditt hus som källare, trapphus, hissar, tvätt­stugor och utomhusmiljöer. Dessutom är det vårt ansvar att åtgärda fel i din lägenhet och se till att värme, vatten och avlopp fungerar som det ska.

Renovering på dina villkor

Som hyresgäst bestämmer du själv när och hur du vill få din lägenhet renoverad. Vi kallar systemet för Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, och det är också precis vad det är.

Du har också rätt att på egen hand utföra vissa renoveringar i din lägenhet men färgsättningar och utrustningsval ska stämma med Nyköpingshems standard och alla ingrepp ska göras på ett  fackmannamässigt sätt.

Några vanliga frågor om Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Om jag beställer underhåll, när får jag det utfört?
Vi planerar allt underhåll områdesvis. Turordningen bestäms när vi fått in alla beställningar och utifrån detta kan planera jobben på bästa sätt. Svaret är alltså att underhållet komer att uföras någon gång under nästa år, och att vi kontaktar dig i god tid innan vi sätter igång.

Om jag beställer underhåll, får jag då väja tapeter, mattor o s v?
Vi erbjuder tapeter, mattor, vitvaror etc ur en standardkollektion. Exempel på detta finns på vårt Kundcenter. Om du önskar t ex tapeter ur andra kataloger så får du själv stå för prisskillnaden.

Om det jag beställer innebär en kostnad för mig, när ska jag då betala det?
Efter att jobbet är klart i din lägenhet får du en faktura från oss.

Om jag inte beställer underhåll men är berättigad till rabatt, när utbetalas då rabatten?
Rabatten betalas i så fall ut som ett avdrag på din hyresräkning varje månad.

Jag gör hellre underhållet själv. Vad händer då?
Är du berättigad till rabatt så betalas den ut som ett avdrag på din hyresräkning varje månad även fortsättningsvis. Tänk på att om du gör vissa renoveringar själv måste det vara fackmannamässigt utfört samt att du står för materialkostnader själv.

Om jag inte vill ha något underhåll utfört, vad gör jag då?
Vill du inte ha något underhåll utfört behöver du inte skicka in någonting.

Se uppgifter om din lägenhet

Vi redovisar uppgifterna om din lägenhet under Mina Sidor.

 

 

Läs mer om just din lägenhet under Mina sidor