Lämna in nycklar

Samtliga dina utkvitterade originalnycklar och eventuella extranycklar lämnas in när du flyttar ut.

Lämna gärna in nycklarna så snart du kan. Det underlättar massor för oss. Du måste dock lämnat in dem senast kl 12:00 dagen efter att ditt hyresavtal upphört

Om du tappat bort nycklar

Saknas nycklar vid avflyttning innebär det att låset måste bytas ut, vilket innebär en kostnad för dig.

Extralås

Har du ett extralås monterat i lägenheten bör du lämna in även dessa nycklar vid avflyttningen. Du kan också välja att ta bort extralåset och sätta dit en täckbricka istället.