Bilplatser

Tillgången på bilplatser varierar inom våra områden. I vissa områden ingår fria platser och i andra finns det bara platser att hyra.

Bilplatserna i våra områden är främst till för våra bostadshyresgäster, vilket betyder att det bara är du som har ett hyresavtal hos oss som kan se de platser som är lediga för uthyrning.

Vill du ha en bilplats ska du göra följande:

  1. Logga in dig på hemsidan
  2. Registrera en intresseanmälan för bilplats (garage och/eller parkeringsplats)
  3. Anmäla ditt intresse på de platser som är lediga.

Uthyrningspolicy

Våra regler för uthyrning av bil- och fordonsplatser kan sammanfattas enligt följande:

  • Hyresgäster i bostadsområdet/kvarteret som platsen ligger i prioriteras, därefter hyresgäster i övriga delar av Nyköpingshem.
  • I första hand gäller 1 hyrd plats (garage eller parkering) per hushåll. Om inte efterfrågan finns så kan hushåll hyra fler platser.
  • Uthyrning sker utifrån köprincip

  • Sökande ansvarar själv för att upprätta intresseanmälan och uppdatera denna minst var 6:e månad (enklast här via hemsidan).
  • Samma kontraktspart/-er som innehar bostadsavtalet tecknar bilplatsavtalet. Därtill ska den sökande kunna påvisa betalningsförmåga och inte har tidigare anmärkningar på skötsamhet.
  • Sökande kan tacka nej till erbjudande om hyresavtal 1 gång. Ytterligare avvisande efter det innebär att sökande får börja om med nytt ködatum.
  • Uppsägning av bostadsavtal innebär också uppsägning av bilplatsavtal.

Förtursregler vid byte

Förtur i kön ges efter behovsprövning om den sökande kan uppvisa medicinska skäl till behovet av byte bilplats. 

 

Notera!

Våra bilplatser är i första hand till för våra hyregäster. Därför är det bara du som har ett hyresavtal hos oss som kan se vilka platser som är lediga. 

Du som är hyresgäst men saknar en intresseanmälan kan skapa en under "Mina Sidor"
Logga in här