Vi bär alla ansvar för vår framtida miljö

Hela 92 procent bland våra hyresgäster svarar att det är viktigt – eller till och med mycket viktigt – med vårt arbete kring miljöfrågor. Och visst kan vi tillsammans alla aktivt bidra till en bättre miljö!

För att göra rätt val krävs kunskap om vad vi kan göra. Därför arbetar vi på Nyköpingshem med att upplysa och underlätta för våra hyresgäster att delta. Ofta handlar det om våra vardagliga sysslor och vanor. Här följer exempel på vilket sätt vi kan bidra, genom att :

att inte diska och skölja under rinnande vatten.

att stänga av datorer, tv och annan elektronisk utrustning när de inte används.

att inte duscha längre tid än nödvändigt.

att nyttja de befintliga källsorteringsmöjligheterna.

att hushålla med råvaror och aktivt minimera spill.

2010 genomfördes en inventering av förekomsten av PCB med påföljande saneringsarbete som pågick under hela 2011.

Mätning och åtgärder för att förebygga och minska radonförekomst pågår kontinuerligt.

Elförbrukningen överförs där det är möjligt till den enskilde hyresgästen för att på så sätt tydliggöra kostnadseffekterna av ett ändrat beteende.

Styra över bilparken mot bränslesnålare motorer och miljöbilar.

Minimera användning av kemiska produkter vid skötsel av fastigheterna och hushålla med råvaror och minimera spill.

Upprätta och arbeta mot mätbara relevanta miljömål som regelbundet följs upp och förbättras.

Ifrågasätta alla inköp för att i längsta möjliga mån välja energisnåla och miljösmarta alternativ.

Nyköpingshem arbetar kontinuerligt med att vända på alla stenar för att se hur vi kan bidra till ett bättre framtida samhälle. Några av senare årens prioriterade områden är:

Den viktigaste miljöfaktorn är trots allt energiförbrukningen och främst uppvärmning. Trots ett par kalla vintrar, vilka självklart påverkat förbrukningen, visar de senaste årens siffror att vårt långsiktiga program för energibesparing gör skillnad. Sedan 2005 har Nyköpingshem totalt minskat energianvändningen med cirka tio procent.

Tro oss, det här är bara början…

 • alltid tvätta med full maskin och med miljövänliga tvättmedel
 • inte diska och skölja under rinnande vatten 
 • stänga av datorer, tv och all elektronisk utrustning när de inte används 
 • inte duscha längre tid än nödvändigt
 • nyttja befintliga källsorteringsmöjligheter
 • hushålla med råvaror och aktivt minimera spill

För att bidra till ett bättre framtida samhälle arbetar vi kontinuerligt med miljöfrågor. Några av senare årens prioriterade områden är:

 • 2010 genomfördes en inventering av förekomsten av PCB med påföljande saneringsarbete som pågick under hela 2011
 • kontinuerliga mätningar och åtgärder för att förebygga och minska radonförekomster
 • elförbrukningen överförs där det är möjligt till den enskilde hyresgästen för att på så sätt tydliggöra kostnadseffekterna av ett ändrat beteende
 • styra över bilparken mot bränslesnålare motorer och miljöbilar
 • minimera användning av kemiska produkter vid skötsel av fastigheterna och hushålla med råvaror och minimera spill
 • upprätta och arbeta mot mätbara relevanta miljömål som regelbundet följs upp och förbättras
 • ifrågasätta alla inköp för att i längsta möjliga mån välja energisnåla och miljösmarta alternativ

Den viktigaste miljöfaktorn är trots allt energiförbrukningen och främst uppvärmning. Trots ett par kalla vintrar, vilka självklart påverkat, visar de senaste årens siffror att vårt långsiktiga program för energibesparing gör skillnad. Sedan 2005 har Nyköpingshem totalt minskat energianvändningen med cirka tio procent.

Tro oss, det här är bara början…