Visdom från våra yngre medborgare!

Nyköpingshem sponsrar idrotts- och aktivitetsföreningar, kulturevenemang. På vår facebook-sida kan du ta del av några av de fina teckningar som vi fått tillsända.