Betala hyran

Hyran ska alltid betalas i förskott. Det betyder att hyran för augusti ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i juli. Vid försenad hyresinbetalning tillkommer extra kostnader som ska betalas av hyresgästen.

För att säkerställa att din hyra betalas vid rätt tidpunkt erbjuder vi kostnadsfritt autogiro. Med autogiro dras din hyra automatiskt från ditt bankkonto vid varje betalningstillfälle. Blankett för anmälan till autogiro finns på vår hemsida.

Betalar du via din internetbank kan du också betala via e-faktura. Detta anmäler du på din internetbank.

Får du problem att betala din hyra ska du i första hand vända dig till Kundcenter.

Blankett för autogiro hittar du under sidan Blanketter och Broschyrer